Fejkdata - En tjänst för dig som behöver fejkad data

Användarvillkor

Allmänt

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

Användning av tjänsten

Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa Allmänna villkor erhåller Användaren rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen.

Användningen av genererade personuppgifter för bedrägliga eller olagliga ändamål strider mot våra användningsvillkor och vi kräver att alla användare av tjänsten agerar ansvarsfullt och följer gällande lag och regler vid användning av genererade uppgifter.
Missbruk av funktionerna på fejkdata.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus eller på något sätt förstöra för andra användare användning av Fejkdata.se.

Friskrivning

Fejkdata.se, dess upphovsmän, leverantörer eller annan tredje-part kopplad till denna tjänst, tar inget ansvar för den aktivitet som sker i Tjänsten och inte heller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Fejkdata.se är därför aldrig skyldig att utge ersättning för bland annat inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens eller andra användares användande av Tjänsten.

Observera också att det är strängt förbjudet att urkundsförfalska, dvs. att använda falska personuppgifter. Fejkdata.se dess upphovsmän, leverantörer eller annan tredje-part kopplad till denna tjänst tar inget ansvar för hur tjänsten brukas!

Villkorsändring

Fejkdata förbehåller sig rätten att när som helst, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta, ändra dessa villkor och all annan information på fejkdata.se. Användaren uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa användarvillkor.

Om tjänsten

Tjänsten att generera fejkdata är tänkt att användas till test och utveckling av applikationer och system. Alla personnummer är fejk och hämtas från skatteverkets öppna API Testpersonnummer. Alla genererade telefonnummer är från en testserie av mobilnummer mer information här.
Tjänsten erbjuder också möjlighet att kostnadsfritt skapa ett användarkonto och via sitt användarkonto kunna spara genererad fejkdata i databasen. En inloggad användare har också mer valmöjligheter att kunna exportera fejkdatan på flera olika sätt.

Registrering av användarkonto

För fullständig tillgång till tjänsten krävs registrering av användarkonto. Viss funktionalitet finns tillgänglig i tjänsten även utan konto. Användare får inte använda tjänsten på annat sätt än vad som är tänkt, till exempel genom att utveckla eller använda programvara som syftar till att kringgå delar av tjänsten som den tillhandahålls på webbplatsen. Det är möjligt att kostnadsfritt registrera ett användarkonto på fejkdata.se.

Detta användarkonto gör det möjligt för oss att spara genererade uppgifter per användarkonto och ger användaren möjlighet att ladda ner mer och anpassad fejkdata. Användarnas epostadress och lösenord är krypterat och kan inte läsas av någon, inte ens av oss.

Personuppgifter

Användaren är personuppgiftsansvarig för samtliga eventuella personuppgifter som samlas in, lagras eller på annat sätt hanteras i anledning av användarens nyttjande av Tjänsten. Tjänsten lagrar inga "riktiga" personuppgifter men kan komma att lagra fejkade personuppgifter.

Cookies

En cookie är en liten textfil som den webbsida som besöks sparar på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende. Fejkdata.se använder i dagsläget cookies till att tillfälligt lagra fejkad data när en användare klickar på spara. All fejkad data raderas efter 24 timmar.

Länkar till tredje part

På fejkdata.se kan det finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Fejkdata ansvarar inte för informationen på de webbplatser som länkarna hänför sig till och inte heller för deras tillförlitlighet och funktion. Fejkdata.se dess upphovsmän, leverantörer eller annan tredje-part kopplad till denna tjänst, ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att Kunden genom länkning besöker andra webbplatser.